Cài đặt và tùy biến
Kích hoạt/ Vô hiệu hóa dữ liệu di động (Kết nối Internet)

Trượt thanh công cụ xuống hai lần:
- Nhấn vào nhà điều hành mạng,
- Kích hoạt/ Vô hiệu hóa "Dữ liệu di động".
hoặc là
Mở ứng dụng "Cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko 
- Nhấn vào "Sử dụng dữ liệu",
- Chọn một thẻ Sim cho các điện thoại dùng 2 Sim,
- Kích hoạt / Vô hiệu hóa "Dữ liệu di động"


BLOOM - BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - GOA - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - JIMMY - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: