Các chức năng cơ bản
Chọn, tìm và đóng những ứng dụng đang mở

Nhấn vào square WIko bên dưới điện thoại:
- Duyệt qua ứng dụng đang mở,
hoặc
để đóng những ứng dụng đang mở, ấn vào "X" hoặc kéo chúng qua bên cạnh,
hoặc
- ấn vào all app Wiko để đóng tất cả các ứng dụng (phụ thuộc vào mẫu điện thoại của bạn).


BLOOM - BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - GOA - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - JIMMY - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: