Cài đặt và tùy biến
Kích hoạt/ Vô hiệu hóa âm báo

Mở ứng dụng "Cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko:
- Nhấn vào "Âm thanh và thông báo"
- Nhấn vào "Hệ thống" General,
- Nhấn vào "Âm thanh thông báo mặc định",
- Chọn "Im lặng" hoặc một nhạc chuông và bấm vào OK để lưu.* 
hoặc
Mở ứng dụng "Cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko:
- Nhấn vào "Âm thanh và thông báo" hoặc "Âm thanh"
- Nhấn vào "Âm thanh thông báo mặc định",
- Chọn "Không" hoặc một nhạc chuông và nhấn OK để lưu.* 

* Nhấn Plus Wiko ở đầu tiên trong danh sách để chọn nhạc chuông cá nhân.
BLOOM - BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - GOA - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - JIMMY - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: