Đa phương tiện, ứng dụng, hình ảnh, video, âm nhạc
Chuyển các tập tin hình ảnh, đoạn phim và âm nhạc từ điện thoại sang thẻ nhớ


Mở ứng dụng "Quản lý tập tin" File manager app Wiko hoặc 
- nhấn vào "Tập tin",
- chọn "Lưu trữ trong điện thoại",
- cho file nhạc, nhấn vào "âm nhạc" *
- cho file hình ảnh và video, nhấn vào "Máy ảnh" trong thư mục "DCIM",
- nhấn giữ tập tin trong vài giây,
- kích chọn vào hộp duyệt của các tập tin cần chuyển hoặc chọn tất cả,
- nhấn vào "Di chuyển"
- nhấn vào "Nguồn",
- chọn thẻ nhớ SD,
- chọn một thư mục đến,
- nhấn "Dán".


FEVER - GETAWAY - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNNY2 PLUS - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: