Đa phương tiện, ứng dụng, hình ảnh, video, âm nhạc
Lưu hình ảnh nhận được từ tin nhắn đa phương tiện

Chạm vào khu vực xung quanh hình ảnh trong vài giây (nhưng không phải trên hình):
- nhấn vào Parameters WIko,
lưu tập tin đính kèm
hoặc
- lưu tập tin
Bạn sẽ tìm thấy hình ảnh trong ứng dụng "Thư viện" Gallery app Wiko. 


LENNY2 - ROBBY 2 GB - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: