Xử lí sự cô
Kiểm tra tên điện thoại

Mở "Cài đặt" Settings app Wiko hoặc 
- chạm vào "Giới thiệu về thiết bị" hoặc "Giới thiệu về điện thoại" và xem "Tên mô hình" hoặc "Số hiệu sản phẩm" hoặc "Phiên bản xây dựng tùy chỉnh".
FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: