Mẹo và thủ thuật
Thu âm một cuộc gọi

Trong quá trình thực hiện cuộc gọi, nhấp vàoParameters WIko,
- nhấp vào "thu âm cuộc gọi"/"call record"

Để tìm bản vừa thu âm, mở ứng dụng "Quản lí tập tin"/"File Manager" File manager app Wiko:
- vuốt màn hình từ phải sang trái,
- nhấp vào "Bộ nhớ điện thoại'/ "Phone storage",
- nhấp vào "các cuộc gọi đã thu âm"/"Call records".
FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - LENNY2 - RAINBOW JAM - RIDGE FAB 4G -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: