Danh ba
Đặt một số liên lạc trên màn hình chính

Mở ứng dụng "Danh bạ" Contacts app Wiko:
- chọn 1 số liên lạc,
- nhấn vào Parameters WIko,
- nhấn vào "Đặt trên màn hình chính".


BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY 2 - JIMMY - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY2 - SUNNY2 PLUS - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: