Danh ba
Cài đặt nhạc chuông cho một số liên lạc

Chức năng này không sử dụng được nếu danh bạ được lưu trong thẻ Sim.
Mở ứng dụng "Danh bạ" Contacts app Wiko
- chọn 1 số liên lạc,
- nhấn vào Modify contact Wiko,
- nhấn vào Parameters WIko,
- nhấn vào "Đặt nhạc chuông",
- chọn một nhạc chuông và nhấn vào Plus Wiko để chọn một tùy chỉnh,
- nhấn OK để lưu.
BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY 2 - JIMMY - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: