Kết nối
Duy trì kết nối Wifi trong khi ở chế độ ngủ

Mở ứng dụng "Cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko:
- nhấn vào Wi-Fi hoặc WLAN,
- kích hoạt Wi-Fi hoặc WLAN,
- nhấn vào Parameters WIko,

- nhấn vào "Nâng cao",
- nhấn vào "Giữ kết nối Wi-Fi hoặc WLAN trong khi ở chế độ ngủ",
- chọn: "Luôn luôn" hoặc "Chỉ khi cắm vào nguồn điện".


FEVER - HIGHWAY PURE - K-KOOL - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: