Xử lí sự cô
Kiểm tra phiên bản hệ điều hành Android

Mở "Cài đặt" Settings app Wikohoặc 
- Nhấn vào "Thông tin thiết bị" hoặc "Thông tin điện thoại"
- Nhấn vào "Phiên bản Android"

FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY2 PLUS - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: