Đa phương tiện, ứng dụng, hình ảnh, video, âm nhạc
Tìm các tập tin trong thẻ nhớ

Mở ứng dụng "Quản lý tập tin" File manager app Wiko hoặc 
- nhấn vào "Tập tin",
- nhấn vào "Thẻ SD" hoặc "Thẻ nhớ" để truy cập những dự liệu đã được lưu.

* Để truy cập vào các tệp ảnh / video trên thẻ SD, nhấn vào "DCIM", sau đó mở thư mục "Camera".
FEVER - GETAWAY - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNNY2 PLUS - SUNSET - U FEEL - U FEEL GO - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: