Tin nhắn
Thay đổi ngôn ngữ trong trong ứng dụng tin nhắn

- soạn thảo một tin nhắn văn bản mới trong ứng dụng "Tin nhắn"Messaging app Wiko, hoặc 
- giữ ngón tay của bạn trên dấu phẩy (,) cho đến khi một bánh xe xuất hiện ,
- trượt ngón tay của bạn trên bánh xe này  hoặc giữ ngón tay của bạn ra khỏi bàn phím ("Tùy chọn nhập" xuất hiện),
- nhấn vào "Ngôn ngữ",
- vô hiệu hóa "Sử dụng ngôn ngữ hệ thống", sau đó chọn một ngôn ngữ trong danh sách,* nếu được yêu cầu
- nhấn vào "Ngôn ngữ" hoặc "bàn phím Google" để trở lại tin nhắn,
- để chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, chạm vào phím cách trong 2 giây.


BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: