Mẹo và thủ thuật
Chụp màn hình

Nhấn giữ đồng thời nút âm lượng và nút BẬT/TẮT trong vòng 3 giây.
Để tìm ảnh chụp màn hình vừa chụp, mở ứng dụng "Bộ sưu tập" Gallery app Wiko hoặc kéo thanh công cụ xuống.
FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - LENNY2 - RAINBOW JAM - RIDGE FAB 4G -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: