Cài đặt và tùy biến
Chỉnh sửa chế độ khóa màn hình

Mở ứng dụng "Cài đặt"Applicartion Paramètres Wiko:
- Nhấn vào "Bảo mật",
- Nhấn vào "Khóa màn hình",
- Chọn chế độ khóa màn hình: Không/ Trượt/ Mở khóa bằng giọng nói/ Hình/ Mã Pin/ Mật khẩu.

BLOOM - BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - GOA - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JIMMY - K-KOOL - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNSET - SUNSET2 -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: