Tin nhắn
Lưu hình ảnh nhận được từ tin nhắn đa phương tiện

Chạm vào khu vực xung quanh hình ảnh trong vài giây (nhưng không phải trên hình):
- nhấn vào Parameters WIko,
lưu tập tin đính kèm
hoặc
- lưu tập tin
Bạn sẽ tìm thấy hình ảnh trong ứng dụng "Thư viện" Gallery app Wiko. 


BLOOM - BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - GOA - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JIMMY - K-KOOL - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL PRIME -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: