Cuộc gọi
Thực hiện cuộc gọi

Mở ứng dụng :
Nhấp vào 
Bấm một số điện thoại và nhấp vào  để thực hiện cuộc gọi
Hoặc:
Nhấp vào cuộc gọi gần nhất trên màn hình hoặc  để chọn một số điện thoại trong danh sách.
Hoặc:
Mở ứng dụng "Danh bạ" 
Chọn một địa chỉ liên lạc 
Và nhấn để gọi.
 
BLOOM - BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - GOA - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY 2 - JIMMY - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: