Xử lí sự cô
Kiểm tra phiên bản Android

Mở "Cài đặt" ứng dụng Settings app Wiko:
- nhấp vào mục "về thiết bị này" hoặc "về điện thoại này"
- xem "Phiên bản android"
FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - LENNY2 - RAINBOW JAM - RIDGE FAB 4G -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: