Cuộc gọi
Thu âm một cuộc gọi

Trong quá trình thực hiện cuộc gọi, nhấp vàoParameters WIko,
- nhấp vào "thu âm cuộc gọi"/"call record"

Để tìm bản vừa thu âm, mở ứng dụng "Quản lí tập tin"/"File Manager" File manager app Wiko:
- vuốt màn hình từ phải sang trái,
- nhấp vào "Bộ nhớ điện thoại'/ "Phone storage",
- nhấp vào "các cuộc gọi đã thu âm"/"Call records".
 
FEVER - GETAWAY - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - K-KOOL - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: