Các chức năng cơ bản
Tạo số liên hệ mới

Mở ứng dụng danh bạ 
- Ấn vào ;
- Chọn vào nơi lưu danh ba (tài khoản Google hay điện thoại) nếu được yêu cầu
- Điền vào các mục cần thiết và ấn vào " xong" để lưu.
Hoặc
- Mở ứng dụng "Gọi điện" :
- Nhấn vào 
- Ấn số điện thoại
- Nhấn vào " tạo địa chỉ liên hệ mới" hoặc " thêm vào danh bạ"
- Nhấn vào " tạo địa chỉ liên hệ mới" nếu được yêu cầu
- Chọn vào nơi lưu danh ba (tài khoản Google hay điện thoại) nếu được yêu cầu
Điền vào các mục cần thiết và ấn vào " xong" để lưu.
BLOOM - BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - GOA - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - JIMMY - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: