Danh ba
Tạo một số liên lạc

Mở ứng dụng danh bạ 
Ấn vào ;
Điền vào các mục cần thiết và ấn vào " xong" để lưu.
Hoặc
Mở ứng dụng "Gọi điện" :
- Nhấn vào 
- Ấn số điện thoại
- Nhấn vào " tạo địa chỉ liên hệ mới" hoặc " thêm vào danh bạ"
- Nhấn vào " tạo địa chỉ liên hệ mới" nếu được yêu cầu
Điền vào các mục cần thiết và ấn vào " xong" để lưu.
 
BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - JIMMY - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: