Tin nhắn
Kích hoạt/ Vô hiệu hóa thông báo gởi tin nhắn SMS/MMS

Mở ứng dụng "Tin nhắn" Messaging app Wiko:
- nhấn vào Parameters WIko,
- chọn "Cài đặt",
- nhấn Chọn/ Không chọn vào hộp "Thông báo gửi" trong "Tin nhắn văn bản (SMS)" và/ hoặc "Tin nhắn đa phương tiện (MMS).
hoặc 
- chọn "Tin nhắn văn bản (SMS) và/ hoặc "Tin nhắn đa phương tiện (MMS),
- nhấn Chọn/ Không chọn vào hộp "Yêu cầu thông báo gửi".

BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JIMMY - K-KOOL - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: