Tin nhắn
Gởi/ Chỉnh sửa một tin nhắn văn bản không có sẵn

Ngay khi nhận được cuộc gọi:
- trượt biểu tượng ở trung tâm lên phía trên để gởi một tin nhắn trả lời nhanh.
Để chỉnh sửa tin nhắn trả lời nhanh:
- mở ứng dụng "Điện thoại" 
- nhấn vào Parameters WIko,
- chọn "Cài đặt",
- nhấn vào "Cài đặt cuộc gọi" nếu cần,
- nhấn vào "Trả lời nhanh",
- chỉnh sửa tin nhắn trả lời nhanh và nhấn OK để lưu.
BLOOM - BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - GOA - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JIMMY - K-KOOL - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: