Các chức năng cơ bản
Chụp ảnh hoặc quay phim

Mở ứng dụng "Máy ảnh" Camera app Wiko:
hoặc
Khi màn hình đang bị khóa, nhấn nút "Mở khóa" và kéo về phía bên trái màn hình hoặc camera wiko lên trên,
- nhấn vào Camera Wiko hoặc Camera2 Wiko để chụp ảnh,
- nhấn vào Camera Wiko hoặc Video camera2 Wiko để quay phim,
Tìm những bức ảnh và đoạn phim của bạn trong ứng dụng "Thư viện" Gallery app Wiko.


 

BLOOM - BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - GOA - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - JIMMY - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: