Mẹo và thủ thuật
Theo dõi dữ liệu di động sử dụng của bạn

Mở ứng dụng "Cài đặt" ,
- nhấp vào "Dữ liệu sử dụng"


- nhấp vào "Dữ liệu di động sử dụng"

* Đối với các mẫu SIM kép, hãy nhấp vào SIM 1 hoặc SIM 2 để theo dõi từng lần dữ liệu sử dụng của từng thẻ SIM.


JERRY 2 - KENNY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: