Cài đặt và tùy biến
Hiển thị ứng dụng ở định dạng toàn màn hình tỉ lệ 18: 9

Một số ứng dụng có thể không được chọn để hiển thị định dạng 18: 9 ở chế độ toàn màn hình.
Để khắc phục sự cố này, mở ứng dụng "Cài đặt": :
- chạm vào "khả năng tiếp cận" trong phần "Hệ thống"
- bấm vào "ứng dụng phóng to" trong phần Hiển thị,
- chọn các ứng dụng có liên quan được hiển thị dưới dạng "Khả năng tương thích (16: 9)",
- đánh dấu hộp "toàn màn hình (18: 9)".


VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: