Danh ba
Cài đặt hình ảnh cho một số liên lạc

Chức năng này có thể sẽ không hoạt động nếu danh bạ được lưu trên thẻ Sim
Mở ứng dụng "bộ sưu tập" :
- mở một bức ảnh
- nhấn vào "nhiều hơn"  ,
- nhấn vào "thiết lập như",
- nhấn vào biểu tượng "hình đại diện danh bạ"  ,
- chọn 1 tên liên lạc,
- cắt chỉnh sửa hình và/hoặc nhấn vào  "xác nhận".
hoặc
Mở ứng dụng "danh bạ"  :
- chọn 1 tên liên lạc
- nhấn vàoModifier Wiko,
- nhấn vào ,
- nhấn vào "chụp ảnh mới" hoặc "chọn ảnh mới"
- cắt chỉnh sửa hình ảnh và/hoặc nhấn vào "xác nhận" ,
- nhấn vào  một lần nữa nếu được yêu cầu. 


JERRY 2 - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: