Tin nhắn
Lưu hình ảnh nhận được từ tin nhắn đa phương tiện

Chạm vào bức ảnh trong vài giây
- để lưu lại bức ảnh ta nhấn vào .*
* Bạn sẽ tìm được bức ảnh trong ứng dụng "bộ sưu tập"  (chọn "Album" sau đó chọn "tin nhắn").
JERRY - JERRY 2 - KENNY - SUNNY2 PLUS - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: