Kết nối
Kích hoạt/ Vô hiệu hóa kết nối Bluetooth

Trược màn hình chính xuống 2 lần,
- nhấn vào Bluetooth.
hoặc
Mở ứng dụng "Cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko:
- nhấn vào "Bluetooth",
- nhấn vào hộp "Bật-Tắt".FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: