Cài đặt và tùy biến
Điều chỉnh kích thước phông chữ

Mở ứng dụng "Cài đặt" Settings app Wiko:
- Nhấn vào "Hiển thị"
- Nhấn vào "Kích thước phông chữ",
- Chọn kích thước phông chữ. *


Để màn hình hiển thị tốt, kích thước phông chữ phải được cài đặt ở mức "Bình thường".
BLOOM - BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - GOA - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - JIMMY - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: