Mẹo và thủ thuật
Ghi âm cuộc gọi

Trong khi gọi, bấm vào  "Ghi âm" .
Để tìm file ghi âm của bạn, hãy mở ứng dụng "Quản lý Tệp": 
- vuốt màn hình từ phải sang trái,
- chạm vào " lưu trữ điện thoại",
- chạm vào "ghi âm cuộc gọi".


JERRY 2 - KENNY - SUNNY2 PLUS - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: