Tin nhắn
Kích hoạt/ Vô hiệu hóa thông báo gởi tin nhắn SMS/MMS

Mở ứng dụng "Tin nhắn"  :
- nhấn vào Paramètres Wiko,
- chọn "Cài đặt",
- nhấn vào "Nâng cao",
- nhấn Chọn/ Không chọn vào hộp "Nhận thông báo đã gửi tin nhắn SMS".
JERRY 2 - KENNY - SUNNY2 PLUS - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: