Đa phương tiện, ứng dụng, hình ảnh, video, âm nhạc
Lưu thẳng hình ảnh/đoạn phim đến thẻ sim

Mở ứng dụng "cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko hoặc :
- chạm vào "Bộ nhớ & USB" hoặc "Lưu trữ", *

- trong "Mặc định ghi đĩa", chọn "thẻ SD".


Để xem hình ảnh/đoạn phim, mở ứng dụng "bộ sưu tập"  hoặc .

Để truy cập hình ảnh/đoạn phim từ ứng dụng "cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko hoặc :
- nhấn vào "lưu trữ & USB" hoặc "lưu trữ",
- chạm vào "thẻ SD" trong "lưu trữ di động",
- bấm vào "DCIM",
- chạm vào "Camera".
* Khi chèn thẻ SD, trình đơn này bật lên.
JERRY 2 - KENNY - ROBBY2 - SUNNY2 PLUS - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: