Cài đặt và tùy biến
Cài đặt hình ảnh làm hình nền

Swipe up Wiko


Vuốt màn hình chính trở lên từ trung tâm,
- chạm vào "HÌNH NỀN",
- để chọn ảnh từ thư viện của bạn, bấm vào "Ảnh của tôi" hoặc "Thư viện ảnh"
hoặc là
- để chọn một hình nền Wiko, vuốt các hình ảnh sang trái,

- chọn một bức ảnh
- chạm vào   "cài đặt ảnh làm hình nền".


JERRY 2 - KENNY - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: