Mẹo và thủ thuật
Chặn một liên lạc từ nhật ký cuộc gọi

Mở ứng dụng "điện thoại"  :
- nhấn vào biểu tượng ,
- giữ ngón tay của bạn vào tên người gọi hoặc số điện thoại của người đó,
- nhấn vào "Chặn số điện thoại".*

* Cuộc gọi được tự động chuyển đến thư thoại.
SMS / MMS không nhận được.
Để bỏ chặn một số liên lạc, vui lòng thực hiện cài đặt ngược lại.
JERRY 2 - KENNY - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: