Tin nhắn
Gởi một tin nhắn SMS/MMS

Mở ứng dụng "Tin nhắn" :
- Chọn một số liên lạc gần đây bằng cách chọn vào tên của liên lạc đó
hoặc
- nhấn vào  vuốt màn hình lên trên để chọn tên liên lạc trong danh sách
- gõ nội dung tin nhắn,
- thêm một hoặc một vài tấm ảnh, nhấn vào , sau đó nhấn vàovà chọn một bức ảnh hoặc nhiều hơn,
- nhấn vàođể gửi tin nhắn hoặc nhấn vàođể xóa.

Để gửi tin nhắn SMS/MMS đến một vài liên lạc:
Mở ứng dụng "Tin nhắn" :
- nhấn vào ,
- nhấn vào "Bắt đầu một cuộc trò chuyện nhóm" , nếu được yêu cầu,
- chọn một vài liên lạc
- nhấn vào  để xác nhận,
- gõ nội dung tin nhắn,
thêm một hoặc một vài tấm ảnh, nhấn vào , sau đó nhấn vàovà chọn một bức ảnh hoặc nhiều hơn,
- nhấn vào để gửi hay nhấn vàođể xóa.

JERRY 2 - KENNY - SUNNY2 PLUS - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: