Cài đặt và tùy biến
Chỉnh sửa chế độ khóa màn hình


Cảm ứng vân tay
Mở ứng dụng "Cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko:
- Nhấn vào "Dấu vân tay",
- Nhấn vào "Cài đặt dấu vân tay" và là theo hướng dẫn.*

Phương pháp truyền thống
Mở ứng dụng "Cài đặt"Applicartion Paramètres Wiko:
- Nhấn vào "Bảo mật",
- Nhấn vào "Khóa màn hình",
- Chọn chế độ khóa màn hình: Không/ Trượt/ Mở khóa bằng giọng nói/ Hình/ Mã Pin/ Mật khẩu.

* Cảnh báo: Dấu vân tay của bạn có thể kém an toàn hơn so với việc bảo mật bằng hình và mã Pin.U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: