Kết nối
Kết nối thiết bị ngoài bằng cổng USB (Chuột, bàn phím, ổ cứng, điều khiển, etc.)

Sử dụng chức năng OTG (on the go):
- sử dụng thiết bị kế nối OTG, kết nối điện thoại với thiết bị ngoại vi,
- mở ứng dụng "Cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko:
- nhấn "Lưu trữ"
- nhấn "Cài đặt lưu trữ bằng thẻ nhớ USB".
- Bấm vào "Lưu trữ ngoài USB" hoặc "Cài đặt bộ nhớ USB".


FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: