Kết nối
Kích hoạt/ Vô hiệu hóa kết nối Wifi

Mở "Cài đặt ứng dụng" Applicartion Paramètres Wiko:
- nhấp vào "Wi-Fi" hoăc "WLAN",
- kiểm tra hộp "On-Off
- để thiết lập kết nối Wi-Fi, chọn một mạng sau đó nhập tên đăng nhập và mật khẩu.*

* Trường nhạy cảm với các kí tự, kí hiệu đặc biệt, v.v...
* Kiểm tra mục "Hiển thị mật khẩu" để tránh lỗi đánh máy.


FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: