Đa phương tiện, ứng dụng, hình ảnh, video, âm nhạc
Quản lý các bài hát bằng ứng dụng "My Music"


Ngay khi tập tin nhạc được tải về đến thư mục " Music" của điện thoại,*
Mở ứng dụng "My music" My Music app Wiko hoặc 
- trượt trang chính xuống phía dưới từ chính giữa để cập nhật danh sách nhạc,
- nhấn vào "Được thêm gần đây" để mở những bài hát mới nhất,
- nhấn vào để thêm bài hát vào một danh dách hoặc tạo một danh sách mới.
- nhấn vào  trên trang chủ để quản lý bộ lọc tìm kiếm nếu cần. 
* Nhấn vào đây để biết cách chuyển tập tin nhạc bằng cách sử dụng máy tính cá nhân.
* Nhấn vào đây để biết cách chuyển tập tin nhạc từ thẻ nhớ sang điện thoại
* Nhấn vào đây để biết cách chuyển tập tin nhạc từ điện thoại sang thẻ nhớ.
FEVER - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY3 - ROBBY - ROBBY2 - SUNNY2 PLUS - U FEEL - U FEEL GO - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: