Tin nhắn
Chọn một Sim để nhắn tin

Đối với những điện thoại 2 Sim,
- mở ứng dụng "Cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko hay 
- nhấn vào "Thẻ Sim",
- chọn 1 thẻ sim
- Nhấn vào "Tin nhắn văn bản" trong "Sim được ưu tiên",
chọn: 
- "Hỏi mọi lúc" để chọn thẻ Sim cho mỗi lần gởi,
hoặc
- Sim 1
hoặc
- Sim 2.
BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - JIMMY - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: