Đa phương tiện, ứng dụng, hình ảnh, video, âm nhạc
Chuyển các tập tin hình ảnh, đoạn phim và âm nhạc từ thẻ nhớ sang điện thoại


Mở ứng dụng "Quản lý tập tin" File manager app Wiko hoặc 
- nhấn vào "Tập tin",
- chọn "Lưu trữ thẻ nhớ",
- cho file nhạc, mở thư mục thích hợp*
- cho file hình ảnh và video, nhấn vào "Máy ảnh" trong thư mục "DCIM",
- nhấn giữ tập tin trong vài giây,
- kích chọn vào hộp duyệt của các tập tin cần chuyển hoặc chọn tất cả,
- nhấn vào "Di chuyển"
- nhấn vào "Nguồn",
- chọn "lưu trữ điện thoại",
- chọn một thư mục đến,
- nhấn "Dán".


JERRY 2 - KENNY - SUNNY2 PLUS - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: