Xử lí sự cô
Kiểm tra số IMEI

IMEI là viết tắt của "International Mobile Equiment Identity" - Mã số nhận dạng quốc tế của thiết bị di động

Đây là mã số nhận dạng điện thoại để cung cấp cho bộ phận chăm sóc khách hàng. Mã này cũng để cung cấp cho nhà điều hành mạng của bạn trong trường hợp máy bị mất hoặc bị đánh cắp.

Để biết số IMEI của điện thoại:
- Mở "Gọi điện" Phone app
- Nhấn vào Dial Wiko
- Nhấn "#06#"

Hoặc kiểm tra ốp lưng của điện thoại

Hoặc kiểm tra trên hộp của điện thoại

Đối với điện thoại 2 SIM, mã thứ 2 được ghi là "S-IMEI"


FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY2 PLUS - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: