Kết nối
Kích hoạt/ Vô hiệu hóa dữ liệu di động (Kết nối Internet)

Trượt thanh công cụ xuống hai lần:
- Nhấn vào nhà điều hành mạng,
- Kích hoạt/ Vô hiệu hóa "Dữ liệu di động".
hoặc là
Mở ứng dụng "Cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko:
- Nhấn vào "Sử dụng dữ liệu",
- Chọn một thẻ Sim cho các điện thoại dùng 2 Sim,
- Kích hoạt / Vô hiệu hóa "Dữ liệu di động"
FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY2 - LENNY3 - PULP - PULP FAB - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY2 - SUNNY2 PLUS - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: