Mẹo và thủ thuật
Thay đổi ngôn ngữ trong trong ứng dụng tin nhắn (SMS/MMS)

Vào ứng dụng "Tin nhắn"Messaging app Wiko, hoặc 
- Trong khi soạn thảo một tin nhắn văn bản,
- giữ ngón tay của bạn trên dấu phẩy (,) cho đến khi một bánh xe xuất hiện ,
- trượt ngón tay của bạn trên bánh xe này  hoặc giữ ngón tay của bạn ra khỏi bàn phím ("Tùy chọn nhập" xuất hiện),
- nhấn vào "Ngôn ngữ",
- vô hiệu hóa "Sử dụng ngôn ngữ hệ thống", sau đó chọn một ngôn ngữ trong danh sách,* 
- nhấn vào "←  Ngôn ngữ" để trở lại tin nhắn,
- để chuyển từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, chạm vào phím cách trong 2 giây.

*  Bạn có thể chọn nhiều ngôn ngữ cùng một lúc.
JERRY 2 - KENNY - LENNY4 PLUS - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY2 PLUS - U FEEL - U FEEL GO - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -






Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: