Cài đặt và tùy biến
Kích hoạt và vô hiệu hóa chức năng rung khi chạm

Mở ứng dụng "Cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko:
- Nhấn vào "Âm thanh và thông báo",
- Nhấn vào "Âm thanh khác",
- Kích hoạt hoặc vô hiệu hóa "Rung khi chạm" hay "Rung khi gõ"


JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY3 - ROBBY - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: