Xử lí sự cô
Tìm 1 ứng dụng đã vô hiệu hóaMở "Cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko
Nhấn vào "Ứng dụng"
Nhấn vào "Tất cả ứng dụng" *
Nhấn vào "Vô hiệu hóa"
Chọn ứng dụng đã vô hiệu hóa
Chọn "kích hoạt" nếu cần thiết

*"Tất cả ứng dụng" sẽ không hiển thị nếu như không có ứng dụng nào đã vô hiệu hóa

K-KOOL - LENNY3 - ROBBY - U FEEL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: