Cuộc gọi
Ẩn số người gọi

Mở ứng dụng "Điện thoại": Phone app,
- nhấn vào Parameters WIko,

- nhấn vòa "Cài đặt",
- nhấn vào "thiết lập mạng lưới", "Cuộc gọi" hoặc "Tài khoản đang gọi"
- chọn 1 Sim 
- nhấn vào "Cài đặt cuộc gọi GSM" hoặc "Cài đặt bổ sung",
- nhấn vào "Cài đặt bổ sung" hoặc "ID người gọi"
- nhấn vào ID người gọi nếu được yêu cầu,
sau đó
- kích chọn vào hộp "Ẩn số"


FEVER - JERRY - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY3 - ROBBY - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: