Cài đặt và tùy biến
Thay đổi nhạc chuông

Mở ứng dụng "Cài đặt" Applicartion Paramètres Wiko:
- Nhấn vào "Âm thanh và thông báo" hoặc "Âm Thanh"
- Nhấn vào General,
và/hoặc
- Nhấn vào "Nhạc chuông điện thoại",
- Chọn thẻ Sim đôi với những điện thoại có 2 Sim,
- Chọn nhạc chuông. *
Nhấn vào Plus Wiko trên cùng của danh sách để chọn nhạc chuông cá nhân.

BLOOM - BLOOM2 - FEVER - GETAWAY - GOA - HIGHWAY 4G - HIGHWAY PURE - HIGHWAY SIGNS - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - JIMMY - K-KOOL - KENNY - LENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW - RAINBOW JAM - RAINBOW LITE - RAINBOW UP - RIDGE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - SUNSET - SUNSET2 - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: