Kết nối
Sử dụng smartphone như một modem

Để kết nối với Bluetooth, Wi-Fi hoặc USB, dữ liệu di động phải được kích hoạt.
Mở ứng dụng "Cài đặt" Settings app Wiko:
- nhấn vào "Thêm"More Wiko,
- nhấn vào "Chia sẻ kết nối và điểm truy cập di động",

Bluetooth
 
- nhấn vào "Chia sẻ kết nối Bluetooth",
- kích hoạt chế độ Bluetooth của thiết bị ngoại vi (máy tính, máy tính bảng, vv) của bạn và kết nối nó với điện thoại thông minh.

Wi-Fi hay WLAN
- kích hoạt "Điểm phát sóng Wi-Fi" hoặc "Điểm phát sóng WLAN di động",
- nhấn vào "Cài đặt điểm phát sóng WLAN" hoặc "Cài đặt điểm phát Wi-Fi",
- hiển thị mật khẩu sau đó lưu
- kích hoạt chế độ Wi-Fi của thiết bị ngoại vi (máy tính, máy tính bảng, vv) và nhập mật khẩu để kết nối nó trên điện thoại.

USB
- kết nối smartphone với cổng USB.
- kích hoạt "Kết nối USB"
- sau khi cài đặt tự động của phần mềm thử nghiệm trên ngoại vi, kết nối được thực hiện tự động.

* Nhấn vào đây để biết cách kích hoạt dữ liệu di động. 
FEVER - HIGHWAY PURE - HIGHWAY STAR - JERRY - JERRY 2 - K-KOOL - KENNY - LENNY2 - LENNY3 - LENNY4 PLUS - PULP - PULP FAB - RAINBOW LITE - RIDGE FAB 4G - ROBBY - ROBBY 2 GB - ROBBY2 - SUNNY - SUNNY2 PLUS - U FEEL - U FEEL GO - U FEEL PRIME - UPULSE - VIEW PRIME - VIEW XL -


Cần giúp đỡ ?


Liên hệ trực tuyến với Wiko: